DUURZAAMHEID

De DNK (Deutsche Nachhaltigkeitskodex: Duitse duurzaamheidscodex) is voor burgbad een belangrijk instrument voor de weergave en uitwerking van relevante duurzaamheidsthema's. burgbad publiceert een overeenstemmingsverklaring met de DNK, en een voortgangsverslag conform UN Global Compact. De daar uitgewerkte thema's vormen de basis van ons duurzaamheidsverslag. Het duurzaamheidsverslag van 2017 kunt u hier direct downloaden.

INITIATIEF PRO RECYCLINGPAPIER

Het ondernemingssucces voor burgbad als houtverwerkend bedrijf hangt nauw samen met de claim van duurzaamheid. We spannen ons daarbij in om hulpbronnen te sparen. Het is ons doel om het papierverbruik zo veel mogelijk te verminderen door meer gebruik te maken van digitale media. Toch kan Burgbad niet volledig zonder papier. Daarom schakelen we ons papier voor kantoorcommunicatie en zakelijke correspondentie over van FSC-gecertificeerd papier naar recyclingpapier met de Blaue Engel.

EERSTE FABRIKANT VAN KLIMAATNEUTRALE BADKAMERMEUBELEN

Nadat wij ons bij het klimaatpact van de DGM in 2016 hebben aangesloten, hebben wij er consequent aan gewerkt om vooral de uitstoot van broeikasgas te verlagen en de rest volledig te compenseren. Op basis van de criteria van de DGM hebben wij de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen ten aanzien van Scope 1, Scope 2 en Scope 3 voor het jaar 2016, 2017 en 2018 laten berekenen en onze Carbon Footprint door het verwerven van de hoogwaardige Gold Standard gecertificeerde CO2-emissierechten volledig geneutraliseerd. burgbad zet zich daarmee actief in voor de bescherming van het klimaat. 

WIJ ONDERSTEUNEN HET DGM-KLIMAATPACT

Als eerste fabrikant van badkamermeubelen zijn wij aangesloten bij het „Klimapakt für die Möbelindustrie“ (klimaatpact voor de meubelindustrie). Begin 2016 lanceerde de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) voor haar leden het vrijwillige klimaatbeschermingsproject. Het zwaartepunt van het klimaatpact ligt dit jaar op het opmaken van de balans ten aanzien van de uitstoot van broeikasgas bij de aangesloten bedrijven – zo ook bij burgbad.

WE ARE PART OF THE ALLIANCE FOR DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE

The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) has set up the Alliance for Climate and Development to combine climate protection with the promotion of economic and social development in non-industrialised countries. We expressly support this by focusing our high-quality offset projects on co-benefits in non-industrialized countries. More at: http://www.bmz.de/de/themen/klimaschutz/klimaallianz/index.html.

CERTIFICAAT VOOR DE BESCHERMING VAN HULPBRONNEN

Al in 2013 werkt burgbad in Duitsland met het recyclingprogramma van de firma Interseroh. Zo garanderen wij dat de productverpakkingen die via de klanten van onze installateurs in omloop zijn gebracht correct afgevoerd en gerecycled worden. Alleen in Duitsland worden 3 keer meer grondstoffen verbruikt dan ons qua aandeel toekomt. Recycling is een manier om deze ontwikkeling tegen te gaan. Door recycling ontstaan niet alleen nieuwe producten, maar het ontziet tevens de primaire grondstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Dat pas perfect bij het beleid van burgbad.

KLIMAATNEUTRALE VERZENDING VAN BRIEVEN

De bescherming van het milieu ligt ons na aan het hart. Daarin maken wij sinds 2016 gebruik van de gogreen-service van deutsche Post en DHL. De daar door het transport ontstane uitstoot van CO2 wordt berekend en door geteste klimaatbeschermingsprojecten geneutraliseerd. Op die manier zijn alle in Duitsland verzonden brieven en pakjes van burgbad klimaatneutraal. Een onderdeel van onze activiteiten ter bescherming van het klimaat. Het certificaat kunt u hier downloaden.

WIJ ONDERSTEUNEN DE GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

burgbad heeft besloten, om zicht bij het wereldwijd belangrijkste initiatief voor verantwoordelijk ondernemerschap aan te sluiten. Het Global Compact van de Verenigde Naties is een strategisch kader voor de aangesloten bedrijven om hun handelingen en strategieën aan de 10 algemeen geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptiepreventie aan te passen en deze te onderschrijven, te ondersteunen en uit te dragen. Door de toetredingsverklaring van november 2015 willen wij ons oogmerk van deze belangrijke onderwerpen nogmaals onderstrepen.

PEFC-CERTIFICAAT

burgbad richt zich bij haar inkoopbeslissingen op aantoonbare feiten, bijvoorbeeld dat het hout voor het gewenste product ook daadwerkelijk uit de ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzame bosbouw komt. Al ons houtsoorten zijn afkomstig uit gecontroleerde bronnen. Ten minste 70% van het hout dat wij aankopen is PEFC-gecertificeerd. Hout met de garantie van oorsprong „PEFC“ staat boven iedere verdenking, dat het uit illegale kap of roofbouw zou stammen. Het komt aantoonbaar uit bossen die volgens de strengste normen en in overeenstemming met de natuur worden geproduceerd – precies zo, dat ze volledig behouden blijven voor de toekomstige generaties.

 

Download PEFC-certificaat.
Téléchargement Certifié PEFC

WIJ ONDERSTEUNEN HET INITIATIEF „WIR ZUSAMMEN“ (WIJ SAMEN)

Wij zijn lid van het initiatief „Wir zusammen“ (wij samen). „Wir zusammen“ (wij samen) bundelt de integratie-initiatieven van de Duitse economie tot een netwerk, waarvan de leden zich permanent bezig houden met het onderwerp integratie en dit actief stimuleren. In dat verband voeren de deelnemende bedrijven zelfstandig integratieprojecten uit en onderbouwen dit met bindende partnerschappen. Als gemeenschappelijk platform dient de website www.wir-zusammen.de.

 

BLUE RESPONSIBILITY

De deelname van burgbad aan "Blue Responsibility" is ons bewijs dat wij een gemeenschappelijke vanzelfsprekendheid en verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen nastreven. In de bedrijfsfilosofie van de bij de initiatieven aangesloten merkfabrikanten uit de Duitse sanitairindustrie zijn de drie pijlers van duurzaamheid – economisch, ecologisch en maatschappelijk – stevig verankerd..

ONDERSCHEIDEN ALS GEZINSVRIENDELIJKE ONDERNEMING

Bij burgbad staat de mens centraal. burgbad streeft naar een gezinsbewuste bedrijfscultuur en een uitstekend werkklimaat met goede arbeidsvoorwaarden voor gezonde en tevreden medewerkers. Een goede combinatie van gezin en werk is voor ons van wezenlijk belang. De bevestiging van haar betrokkenheid heeft burgbad gekregen door de toekenning van het betreffende certificaat. burgbad werd op de locatie Bad Fredeburg als gezinsvriendelijk bedrijf in de regio Hochsauerland gecertificeerd. Onderscheiden worden bedrijven die hun medewerkers en medewerkers door individuele, gezinsvriendelijke maatregelen ondersteunen, die de vaak moeilijke combinatie van werk en gezin in het dagelijkse leven vergemakkelijken.

DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT

In Duitsland zijn wij lid van de „deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.“, een combinatie van Duitse meubelfabrikanten en toeleveranciers. Milieuvriendelijke kwaliteitsmeubelen worden voorzien van hun keurmerk. Want meubelen moeten niet alleen mooi zijn, maar ook duurzaam en mogen de gezondheid niet schaden. De „deutsche Gütegemeinschaft Möbel“ laat de producten van de bij haar aangesloten bedrijven regelmatig volgens de strengste voorwaarden van RAL GZ 430 door neutrale meubelkeuringsinstanties controleren en certificeren. Deze bevat alle actuele meubelnormen en stelt tegenwoordig nog hogere eisen.

EMISSIELABEL VOOR MEUBELEN

In Duitsland realiseert burgbad de beste mogelijke classificatie bij het wereldwijd eerste emissielabel voor meubelen.
Het emissielabel van de DGM geeft u in één oogopslag informatie over de uitstoot van schadelijke stoffen en moet u tegen gezondheidsbedreigende invloeden beschermen. Het complete meubelassortiment van burgbad is met emissieklasse A geclassificeerd. Voor uw veiligheid.

UITVOERING

De elektrische elementen van onze meubelen bestaan uit goedgekeurde onderdelen. De uitvoering voldoet aan de in het land voorgeschreven normen en aan de eisen van de CE-richtlijnen.